سوالات متداول

  • سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی، صنایع و سازمانهای اجرایی
  • نزدیکی به پارک و سایر مراکز علمی و فناوری
  • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات
  • امکان استفاده از فضاهای تمیز، تجهیزات آزمایشگاهی، آبساز صنعتی و پرسنل متخصص در حوزه های آزمایشگاهی و فنی مهندسی
  • تسهیل در تجاری سازی دستاورد‌های تحقیقاتی
  • امکان استفاده از خدمات مشاوره ای و دوره های آموزشی
بالا