تاسیسات آبساز

Purified Water (PW)

آب از Row Water در مخزن پلی اتیلن 3000 لیتری وارد لامپ UV شده سپس توسط پمپ آب ورودی دستگاه وارد لامپ UV جهت از بین بردن میکرو ارگانیسم ها و اثرات O3 میشود سپس توسط پمپ ورودی دستگاه وارد فیلتر Multimedia میگردد و بعد از آن برای گرفتن سختی آب وارد سافتنرهای B و A میشود لازم به ذکر است توسط مخزن NGCL هریک از ستون های سافتنردر زمان های مشخصی احیاء شده و نکته حائزه اهمیت این است که زمان احیا سافتنرهای B و A جدا می­باشد که ما در هر زمان یک سافتنر آماده جهت گرفتن سختی آب داشته باشیم سپس وارد فیلتر کربن اکتیو شده و مواد آلی و کلر و یا بوی رنگ اگر در آب خورده باشد برطرف گردد سپس دوباره وارد لامپ UV می­شود که در صورت وجود میکروب ها توسط اشعه فرابنفش از بین می­رود و بعد وارد حوضینگ فیلتر 5 میکرون می­گردد و در ادامه وارد سیستم اسمز معکوس که شامل دو استیج می­باشد می شود که در استیج اول فیلترهای ممبران RO1 و سپس در استیج دوم وارد فیلترهای ممبران RO2 می شود باتوجه به این که اسکیل ممبران ما در حد 1% نانو متر می­باشد آب بسیار خالص بدست می آید لازم به ذکر میباشد که خواص شیمیایی و میکروبی آب تحت کنترل روزانه میباشد و در استیج RO1، هدایت حدود 300 µs/cm به محدوده 6 الی 14 µs/cm می­رسد و در استیج RO2 به محدود 2 الی 6 µs/cm می­رسد و در نهایت وارد دستگاه EDI می­شود که همان الکترود یا نیزاسیون می­باشد و در واقع EDI یک فرآیند الکترو شیمیایی پیوسته برای کاهش هدایت الکتریکی آب می­باشد که در آن یون ها از میان غشاء ها و بسترهای رزینی مختلط و نیز با استفاده از برق DC در ولتاژهای خاص عبور می­کند و خروجی آب در دستگاه پس از این قسمت به محدوده 0/02 الی0/07 µs/cm می­رسد و سپس به STORAG TANK که ظرفیت 5000 لیتری را دارا می­باشد وارد می­شود و توسط دو پمپ که به صورت یکی به جای دیگری دائما آب از مخزن وارد لوپ شده و سپس پس از گذر از همه سایت ها دوباره وارد مخزن گشته و دائما این فرآیند تکرار می­شود در واقع آب در هیچ زمانی از شبانه روز راکد نخواهد ماند و در هر یک از سایت ها دارای تعدادUser می­باشد که جهت تولید و فرمولاسیون و نظافت مورد استفاده قرار می­گیرد و در شرکت نانو دارو 13 یوزر، شرکت پادرا سرم 6 یوزر، آزمایشگاه 10 یوزر، ویرا واکسن 4 یوزر و نوا واکسن 5 یوزر را دارا می­باشند.

Pure Steam (PS)

دستگاه Pure Steam بخار تمیز مورد نیاز سایت ها را تامین می­کند در واقع روش کار این دستگاه اینگونه می­باشد که آب PW را گرفته و با داشتن مبدل های حرارتی که در یک جداره بخار صنعتی با فشار 3/3Bar وارد شده در سه مرحله آب PW را تبدیل به بخار صنعتی با فشار 2/9Bar می­رساند مورد استفاده بخار صنعتی در سایت ها مواردی چون اتوکلاو، SIP وسل ها و همچنین SIP فریز دایرها که دو شرکت به نام های نانو دارو و ویرا واکسن شایا دارای این دستگاه می­باشند.

Water for Injection (WFI)

Water for Injection آب قابل تزریق می­باشد که این آب در دستگاه در دو مرحله فرآیند تقطیر را سپری می­نمایند و محدوده دمایی آن 78 الی 90 درجه سانتی گراد می­باشد و دارای Storage Tank ، 5000 لیتری است که توسط دو پمپ سیرکولر دائما در شبانه روز آب در سایت ها و مخزن در حال گردش می­باشد و توسط مبدل حرارتی که در مسیر برگشت Storage Tank است دائما دمای آن در محدوده 78 الی 90 درجه سانتی گراد حفظ می­شود و در سایت نانو دارای 11 یوزر در سایت پادرا 5 یوزر و آزمایشگاه 5 یوزر و در سایت ویرا واکسن 2 یوزر و در سایت نوا واکسن 3 یوزر دارا می­باشد.

بالا