آدرس مرکز رشد بهنود فارمد

استان البرز شهرستان نظرآباد
شهرک صنعتی سپهر بلوار کارآفرینان
خیابان بهمن غربی بعد از خیابان طوسی
مرکز رشدبهنود فارمد
تلفن: 91-45334189(26)98+
ایمیل: info@behnoodph.com
وبسایت: http://www.behnoodph.com

ارتباط با ما

ارسال پیغام به ما

بالا